ANZAN MEGA ARİTMETİK™  

Anzan Mega Aritmetik™, Dünya Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Olimpiyatları Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, Paritmetik™, Mega Soroban™, Anzan™, Mega Zeka Oyunları™ ve Mega Hafıza™ Teknikleri sistemlerini içeren,  5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Sistem zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini ve zeka oyunlarını birleştirerek beyinde sinerji yaratan çok özel bir eğitim sistemidir. Sistem,

 •  5 – 6 Yaş Grubu
 •  7 – 8 – 9 Yaş Grubu 
 • 10 – 11 – 12 Yaş Grubu

çocukları için düzenlenmiş online destekli eğitim programlarından oluşmaktadır.

 

 

PROGRAM NE SAĞLIYOR?

Anzan Mega Aritmetik™ beynin sağ ve sol yarım küresini aynı anda ve dengeli çalıştırarak, eğitimi tamamlayan çocuklarda şu tip gelişmeleri sağlamaktadır;

 •  Yüksek konsantrasyon
 •  Gelişmiş dinleme becerileri
 •  İleri seviyede analitik düşünme yeteneği
 •  Hızlı matematik becerileri
 •  Güçlü hayal gücü
 •  Hızlı Öğrenme
 •  Odaklanma kolaylığı
 •  Gelişmiş hafıza gücü
 •  Gelişmiş problem çözme yeteneği
 •  Kendisini daha iyi ifade edebilme
 •  Hızlı zeka gelişimi
 •  Yüksek özgüven

Anzan Mega Aritmetik™ çocuklardaki matematik ile ilgili önyargıları yıkar; öğrenmeyi eğlenceli hale getirir!

  Bu eğitimi alabilmesi için çocuğun rakamları bilmesi yeterlidir. Çünkü sistem, sayıları araç olarak kullanarak beynin sağ yarım küresinin hayal gücü fonksiyonlarını geliştirmekte ve hedeflediği kazanımların elde edilmesini sağlamaktadır.

  Programda yapılan işlem çok basit ifadeyle çocuğun hayal gücünü de kullanarak yaratıcı problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Örneğin “98 + 98 + 98” gibi bir işlemin aslında üç adet (100 – 2) ile aynı şey olduğunu çocuk hızla yakalamaktadır. Bu durumda işlem 98’in üzerine bir 98 ilave etmeye çalışmak, sonra elde edilen sonuca tekrar bir 98 daha ilave etmeye çalışmaktan daha basit hale dönüşmektedir. Yani çocuğun bu işlemin “300’den 6 çıkartma ile aynı şey olduğunu fark etmesi” sağlanmaktadır. Zaten zeka denen şey de budur. Bu anlamda sistem çocuğun zeka ve hızlı düşünme becerilerini geliştirmektedir.

  Sağlanan gelişme, çocukların matematik yeteneklerini güçlendirerek hesap makinesinden daha hızlı aritmetik işlemler yapmalarına olanak sağlamaktadır. Hesap makineleri varken neden böyle bir eğitime ihtiyaç olsun? sorusuna karşılık cevabımız, programın temel amacı hızlı işlem yapmak değil, beynin hafıza, zeka, düşünme, odaklanma ve öğrenme kapasitesini artırmaktır. Eğitimde sayılar ve aritmetik araç olarak kullanıldığı için beynin hızlı işlem yapması da ek bir kazanımdır. 

  Anzan Mega Aritmetik eğitim programındaki SESLİ ANZAN ve FLASH ANZAN çalışmaları, çocukların işitsel, görsel ve kinestetik duyularını geliştirerek; okuma hızlarında artışa, okuduklarını daha rahat algılayabilmelerine ve okuma parçalarını ya da dinlediği bir konuyu çok daha rahat bir şekilde aktarabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda çocuk, tarih, coğrafya gibi sözel derslerde de başarısını arttırmaktadır. 

  Hedeflenen becerilere ulaşmak için geniş zamana yayılan kısa ve sistematik tekrarlara ihtiyaç vardır. Her dersin sonunda eğitmenin vermiş olduğu yönergeye uygun olarak öğrenciye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile online sistem üzerinden çocuğun günde ortalama 20-25 dakikalık çalışma yapması yeterli olmaktadır.

 


 EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

Eğitim online sistem üzerinden de yapılmakta olup şu bölümlerden oluşmaktadır:

 •  Paritmetik™ Eğitimi
 •  Mega Soroban™ Eğitimi
 •  Sesli Flash Anzan™ Eğitimi
 •  Görsel Flash Anzan™ Eğitimi
 •  Hayali Anzan™ Eğitimi
 •  Mega Zeka™ Zeka Oyunları Eğitimi
 • Paritmetik™: Yapılan bilimsel çalışmalar beynin aritmetiksel işlemleri yaptığı bölge ile parmakların dokunduğunda aktif olan bölge arasında önemli bağlantılar olduğunu ortaya koymuştur. Mega Hafıza tarafından geliştirilen Paritmetik™ (parmakla aritmetik) tekniği beynin aritmetiksel işlemleri yapan ilgili bölgesini aktif hale getirirken aynı zamanda duygularla birlikte çalışan ve beynin kayıt mekanizması olan hipokampus’u da çalıştırmaktadır.
 • Mega Soroban™: İnsanlar tarih boyunca matematiksel hesaplamaları yapabilmek için çeşitli teknikler kullanarak bu teknikleri araçlara da dönüştürmüşlerdir. Abaküsün en gelişmiş hali olan “soroban” hayal gücünü kullanmaya en uygun olan araçtır. Son yıllarda beyinle ilgili yapılan araştırmalar matematiksel işlemlerde hayal gücünün kullanılmasının her iki yarım küre fonksiyonlarını aktif ederek, beynin kullanım potansiyelini arttırdığını ortaya koymuştur. Tarihi bir hesaplama aracı olan sorobanın, beynin hem hayal gücünün geliştirilmesi, hem de  matematiğe hayal gücünün ilave edilmesi amacıyla Mega Hafıza tarafından geliştirilen online Mega Soroban™ sistemi bir araç olarak programa eklenmiştir.
 • Anzan™: Anzan™ sayıların imajlara dönüştürülerek beyinde hayal gücünün aktif bir şekilde kullanıldığı bir sistemdir. Bu sistemle beyinde sayıların tutulduğu sol yarım küre ile hayal gücünün bulunduğu sağ yarım küre birlikte çalıştırmaktadır. Beynin her iki yarım küre fonksiyonları birlikte ve dengeli kullanıldığında  öğrenme, hafıza gücü ve odaklanma maksimum seviyeye çıkmaktadır. Anzan™ sistemi “sesli” ve “görsel” olmak üzere farklı uygulamalara sahiptir.
 • Mega  Zeka™ Oyunları: Mega  Zeka™ Oyunları Mega Hafıza tarafından geliştirilen ve MEB’in Talim Terbiye Kurulu’nca onaylanmış olan bir kurs programıdır. Oyunlar çocukların strateji geliştirme, akıl yürütme, problem çözme, uzaysal ve üç boyutlu düşünme gibi zihinsel faaliyetlerini geliştirirken, aynı zamanda onları hayata da hazırlamaktadır. Mega  Zeka™ sistemi, çocukların zeka oyunlarıyla oynayarak zekalarını ve düşünme kapasitelerini geliştirmeleri için sisteme eklenmiştir.
 • Mega Hafıza™ Teknikleri: Mega Hafıza TeknikleriMega Hafıza tarafından uzun yıllar boyunca yapılan öğrenme ve hafıza ile ilgili çalışmalar sonucunda geliştirilmiş teknikleri içermektedir. İçerdiği teknikler ile beynin öğrenme ve hafıza kapasitesini artırmaktadır. Sistem ayrıca beyin hücreleri arasında kurulan snaps bağlantıların sayısını artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASI VE KURLAR

Program toplam iki yıl süren dört (4) eğitim modülünden oluşmaktadır. Her bir modülün süresi normal olarak 14 – 16 hafta sürmektedir. Online destekli dersler dört ay boyunca haftada iki (2) ders saati seanslar şeklinde devam etmektedir. Ayrıca çocuğun online sistem üzerinde günlük olarak yaklaşık 15 – 20 dakika egzersiz yapması gerekmektedir. Programdan fayda sağlanması için minimum ilk iki kurun tamamlanması tavsiye edilmektedir.

Her modülün sonunda öğrencilerin seviyesi ve ilerleme durumları uygulanan testlerle tespit edilmektedir. Online uygulamalar öğrencilerin sürekli katılımını sağlayarak, hem zihinsel aritmetik ve matematik konularına ilgilerini uyandırmakta, hem de  hafıza gücü ve hızlı algılama kapasitelerini artırmaktadır.

Program, okul dönemine paralel olarak ve yaz döneminde düzenlenen hızlandırılmış modüller olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi modülleri daha çok yıl içinde programı uygun olmayan çocuklar için veya çeşitli nedenlerle yıl içi programı takip edebilme imkanları olmayan çocuklar için düzenlenmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi modülleri sadece 7 ile 12 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. 5 ve 6 yaşındaki çocuklar okul dönemine paralel kurlara alınmaktadır.

Okul Döneminde Uygulanan Kurlar : Bu düzenlemede her yılın birinci kuru okul programının birinci dönemine paralel olarak yapılırken, her yılın ikinci kuru okul programının ikinci dönemine paralel olarak yapılmaktadır. Bu programda dersler haftada iki (2) ders saati olarak düzenlenmektedir. Bu dersler hafta sonu olabileceği gibi, hafta içi de olabilmektedir. Bu kurlar okul programına paralel olarak yıl içinde iki dönem olarak düzenlenmekte olup, yaz dönemi tatil olmaktadır. Bu kuru tamamlayan çocuklardan isteyenlere yaz döneminde yarışmalara hazırlanma seansları düzenlenmektedir.

Yaz Döneminde Uygulanan Kurlar : Bu alternatif daha çok, okul döneminde yoğun olmalarından dolayı bu programı kaçıran ve yaz döneminde müsait olan çocuklar için düzenlenmektedir. Hızlandırılmış kurlarda dersler haftada ortalama (4) ders saati olarak düzenlenmektedir. Bu plana göre toplamda 32 saat olmak üzere yaz kuru iki veya üç ay  sürmektedir.

Kalıcı bir öğrenmenin geniş zaman yayılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı iki kurluk öğrenmenin tamamının aynı yaz döneminde arka arkaya verilmesi uygun değildir.