Sıkça Sorulan Sorular

Bütün sorularınızın cevapları burada

Mega Aritmetik

Çoğu insan “Elimizde hesap makinesi gibi aletler ve kolaylıklar varken, zihinsel hesaplamalarla kendimizi ve çocuklarımızı yormaya ne gerek var?” diye sorabilir. Bu sorunun birinci bölümüne verilecek cevap şudur; Arabası olan çoğu insan fiziksel olarak sağlıklı kalabilmek için spor salonlarına veya açık koşu parkurlarına gidip koşmaktadır. O zaman bu insanlara da “Araba gibi bir kolaylık varken, neden koşarak kendinizi yoruyorsunuz?” diye sormak gerekir. Aynı mantıkla “Anzan Mega Aritmetik™” de beyni çalıştırarak zinde ve sağlıklı kalmasını sağlayan harika bir egzersiz ve gelişim programıdır. Bilimsel araştırmalar sayılarla uğraşma ile beyin hücrelerinin uyarılması ve beyin gelişimi arasında direkt ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sorunun ikinci bölümü ise zihinsel aritmetiğin çocukları yorduğunu ima etmesidir. Bu doğru değildir. Okulda öğretilen matematik teknikleriyle zihinsel aritmetik yapmaya kalkarsanız şüphesiz çok yorulursunuz ve işin içinden çıkamazsınız. Çünkü okulda öğretilen teknikler beynin sadece bir yarım küresini kullandırdığı için hem zordur, hem de beynin gelişmesine ve sinerji yaratmasına uygun değildir. Önemli olan zihinsel aritmetik işlemlerini beyni yormadan ve beyni geliştiren teknikleri kullanarak yapmaktır. İşte bu etapta Mega Hafıza™’nın tescilli “ANZAN MEGA ARİTMETİK™” sistemi devreye girmektedir. Anzan Mega Aritmetik™ sisteminin amacı okulda öğretilen aritmetik tekniklerini öğretmek değil, beynin her iki yarım küresini aktif ederek hafızayı, beyni, zekayı, hızlı düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi geliştirmektir.
Hepimizin bildiği gibi beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynin her iki yarım küresinin uzman olduğu faaliyetler farklıdır. Çoğu insan günlük yaşamda ve okul hayatında daha çok sol beyin küresini dominant olarak kullanmaktadır. Bunun nedeni okuldaki öğretim metotlarının daha çok sol beyni yoğun kullandıran ve beynin sağ yarım küresini çok az işin içine katan bir müfredat programı takip etmesidir. Bunun sonucu olarak da sağ beyin atıl kalmakta ve beynin bu bölümünün sağladığı sinerji kullanılmamaktadır. Mega Hafıza™’nın geliştirdiği Anzan Mega Aritmetik™ sistemi işin içine beynin sağ yarım küresini de katmakta ve böylece beyin gelişimine ciddi bir katkıda bulunmaktadır.
Anzan Mega Aritmetik™ sistemiyle öğrenmenin avantajı eğitimin sağ-sol beyin temelli ve eğitici-odaklı (veya öğretmen-odaklı) bir yaklaşımla yapılmasıdır. Öğretmen her hafta teknikleri öğrenciye eğlenceli faaliyetler desteğinde görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleri kombinasyonu ile öğretmektedir. Öğrenme ciddi ve sıkıcı bir sınıf havasında değil, bir eğlence ve oyun ortamında yapılmaktadır. Eğitimler eğlenceli zeka oyunları programı ile desteklenmektedir. Bu sayede öğrenci öğrenme süreci içinde hiçbir zaman kendisinde bir öğrenme yükü hissetmemektedir. Bir başka ifadeyle, haftalık öğrenme saatleri küçük ve gelişen beyinler için bir beyin jimnastiği ve oyun seansı olmaktadır. Sistem zeka oyunları programıyla ve bir online sistemle desteklenmektedir. Eğitimci öğrencinin online çalışmalarını izleyebilmektedir. Anzan Mega Aritmetik™ eğitim sistemi pro-aktif bir sistemdir. Kısacası, Anzan Mega Aritmetik™ sistemi oynayarak ve eğlenerek öğrenmenin ta kendisidir. Bu sayede çocuğun öğrenme isteği yakalanmakta ve yüksek bir motivasyon sağlanmaktadır.
IEvet, Anzan Mega Aritmetik™ Sistemi, çocuğun matematiksel düşünmeye hakim olmasını ve anlamasını sağlayarak hızlı hesaplamalar yapmasına imkan vermektedir. Aynı zamanda, öğrenmeye sağ beyin etkisini katarak algılamalarını güçlendirmektedir. Çocuk eskisine göre daha hızlı okumakta ve okuduğunu daha iyi anlamaktadır. Bu sayede, diğer derslerindeki başarıları da kayda değer şekilde artmaktadır. Buna ek olarak günlük hayatta kendini rahat ifade edebildiği gibi yüksek özgüven de sağlamış olur.
Anzan Mega Aritmetik™ eğitimini alan çocuk, pek çok çalışma alışkanlığını kaybetmemek üzere edinmiş olmaktadır. Bununla birlikte, eğitim süresi boyunca çocuk, saniyelerle çalışırken öğrenme alışkanlıkları yeniden biçimlendiği için, terbiye olan konsantrasyon artık yerleşmiş alışkanlık olarak çocuğun hayatında olumlu bir davranış olarak devam etmektedir.

Mega Hızlı Okuma

"Mega Hızlı Okuma" setine kendi kendine çalışmakla, "Mega Hızlı Okuma" eğitimine bizzat katılmak arasında temel olarak hiçbir fark yoktur. "Mega Hızlı Okuma" seti sanki Melik Duyar karşınızdaymış ve size özel ders veriyormuş gibi hazırlanmıştır. Kendi kendine çalışma disiplinine sahip olan ve çalışmalarını kendi kendine ertelemeden yapabilen herkes setle de aynı sonucu elde edebilir. Sadece "Mega Hızlı Okuma Seti" ile kendi kendine çalışarak Türkiye Hafıza Şampiyonasında derece yapmış okurlarımız olduğu gibi, bizzat "Mega Hızlı Okuma" kurslarımıza katılarak Türkiye Hafıza Şampiyonu olmuş katılımcılarımız da mevcuttur. Bu sonuçlar sadece set ile çalışmakla, bizzat kursa gelmek arasında pek bir fark olmadığını göstermektedir. Mega Hızlı Okuma eğitiminin daha pahalı olmasının nedeni eğitimin bizzat Melik Duyar tarafından verilmesi ve onun bu eğitim için bizzat zaman ayırmasıdır. Mega Hızlı Okuma Eğitiminde de bizzat aynı set takip edilmektedir. Eğitimin tek avantajı belki de sorularınızı anında Melik Duyar'a sorabiliyor olmanızdır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki "Bu Eğitim sonunda Türkiye veya Dünya hızlı okuma şampiyonu olabilir miyim?" başlıklı sorunun cevabına da göz atmanız tavsiye edilmektedir.
Mega Hızlı Okuma eğitimine katılmanız ve gerekli egzersizleri yapmanız durumunda, okuma hızınız başlangıçtaki hızınıza göre ortalama en az iki veya üç kat artmaktadır. Kişisel gayretleriniz ve eğitim sürecinde göstereceğiniz performansa göre daha fazlasını elde etmeniz de mümkündür. Anlama oranınız ise, eğitim sonunda ortalama % 70-100 aralığına yükselmektedir.
Okuma hızını artırdığı halde anlama oranını düşüren bir hızlı okuma programına "hızlı okuma" programı denemez. Anlama oranı düşük olan bir hızlı okumanın hiçbir anlamı yoktur. Mega Hızlı Okuma programında hem okuma hızınız, hem de anlama oranınız birlikte artmaktadır. Okuma hızının anlamayı düşürdüğü düşüncesi hızlı okuma konusunda doğru bilinen önemli yanlışlardan birisidir. "Bir konuyu iyi anlamak için yavaş okumak gerekir" düşüncesi hızlı okumayı engelleyen en büyük yanlışlardan biridir. Aslında yavaş okumak beyne başka şeyler düşünme fırsat verdiği için konsantrasyonu bozarak, anlamayı negatif olarak etkilemektedir.
Bu düşünce hızlı okumaya karşı direnç sağlayan önemli bir yanlış bilgidir. Hızlı okuyabilmek için asla yüksek bir zeka seviyesine sahip olmak gerekmiyor. Normal zekaya sahip olan herkes basit ve etkili bazı teknikleri öğrenerek, anlayarak çok hızlı okuyabilir.
Missing mobile purchase
If you purchased a course on iOS or Android, it's possible that the course was not registered to your account. Please email your purchase receipt to helpyou@educo.com.
Multiple e-mail accounts
If you use multiple e-mail accounts, or have a Facebook or Google account, try logging in with the associate e-mail addresses.
Evet. Hızlı okumak ve hızlı anlamak için konsantrasyon becerilerinizi geliştirmek ve konsantrasyonu artırmak için de hafıza ve zeka gücünün de etkin olarak kullanmanız gerekmektedir. Mega Hızlı Okuma eğitiminde konsantrasyon konusu önemsendiği için "Mega Hızlı Okuma" setine ilave destek dokümanlar olarak "Bio-Ritmik Largo (Konsantrasyon)" seti ( http://www.konsantrasyon.com ) ile "Konsantrasyonun Gücü" ( http://www.KonsantrasyonunGucu.com ) adlı Mega Hafıza ürünleri de ücretsiz olarak verilmektedir.

Sorularınıza cevap alamadınız mı? Öyleyse bize yazın